Jak prawidłowo skalibrować wagę?

0
352
Jak prawidłowo skalibrować wagę?

Kiedy pomiar masy ładunku jest podstawą rozliczenia w obrocie handlowym, jego wynik musi być dokładny. Innymi słowy, waga musi być precyzyjna. Nowa, legalizowana waga od producenta na pewno działa poprawnie i wskazuje prawidłowe wyniki pomiarów. Jednak z upływem czasu i w miarę eksploatacji może rozregulować się – wtedy wymaga kalibracji. Na czym dokładnie polega kalibracja wag i czy można przeprowadzić ją samodzielnie?

Czym jest i czemu służy kalibracja wag?

Zgodnie z definicją Międzynarodowego słownika metrologii pod pojęciem kalibracji (wzorcowania) należy rozumieć „działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informacje do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania”.  Mówiąc prościej, kalibracja polega na sprawdzeniu poprawności pomiaru wagi, a następnie wyregulowaniu jej w taki sposób, by wskazywała wyniki odpowiadające rzeczywistej masie.

Precyzja pomiaru jest bardzo ważna, zwłaszcza w handlu, gdy masa towarów jest podstawą rozliczenia między stronami, ale również w zakładach produkcyjnych, gdzie zachodzi konieczność odmierzania składników rozmaitych mieszanek. Regularna kalibracja wagi pozwala uniknąć bardzo poważnych w skutkach błędów – opowiada nasz rozmówca z firmy Tamtron Polska.

Jak skalibrować wagę?

Sposób kalibracji uzależniony jest od rodzaju wagi. Niektóre urządzenia pomiarowe można kalibrować automatycznie dzięki wbudowanym w nie wzorcom wagowym. Za przykład może posłużyć chociażby waga przenośnikowa Belt-Way; zarówno wstępna, jak i ponowna kalibracja wykonywana jest przy pomocy kreatora konfiguracji, który krok po kroku przeprowadza użytkownika przez cały proces. Tego typu wagi z kalibracją wewnętrzną stanowią doskonałe rozwiązanie dla zakładów, w których konieczna jest częsta adjustacja urządzeń (np. z powodu intensywnej eksploatacji czy trudnych warunków użytkowania).

Jeśli waga nie ma wbudowanej opcji kalibracji wewnętrznej, adjustacja odbywa się z wykorzystaniem fizycznych wzorców masy. Na wadze umieszcza się wzorzec o konkretnej wadze, a następnie sprawdza wynik pomiaru. Jeśli nie jest prawidłowy, wagę trzeba wyregulować.

Osobną kwestią są wzorcowania wag. Wzorcowania wag  mogą podejmować się wyłącznie uprawnione Laboratoria Wzorcujące lub Urzędy miar. Po przeprowadzonej kalibracji i wzorcowaniu specjalista wystawia świadectwo wzorcowania.

Wyjaśniamy, na czym polega wzorcowanie wag przemysłowych. Choć i kalibracja, i legalizacja odnoszą się do poprawności działania wagi, nie są to pojęcia jednoznaczne. Sprawdź, na czym polega i czemu służy wzorcowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here